Mørkedemo (TG)

26. mars / / 1.300 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (B)

27. mars / Kkg / 3.450 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (B)

28. mars / Vågsbygd Trafikkskole / 1.000 kr

Ta kontakt

Adresse

Elgstien 48

4637 KRISTIANSAND S

940 00 613

post@jrtrafikkskole.no